زبان:

مجارستانی

[hu]

بازگشت به مجارستانی

دسته‌بندی: határozói igenév

تصديق határozói igenév تلفظ ها