زبان:

مجارستانی

[hu]

بازگشت به مجارستانی

دسته‌بندی: 1984

تصديق 1984 تلفظ ها