زبان:

مجارستانی

[hu]

بازگشت به مجارستانی

دسته‌بندی: 1956 revolution

تصديق 1956 revolution تلفظ ها