زبان:

چينی شيانگ

[hsn]

بازگشت به چينی شيانگ

دسته‌بندی: names

تصديق names تلفظ ها