زبان:

چينی شيانگ

[hsn]

بازگشت به چينی شيانگ

دسته بندی: Chinese

تصديق Chinese تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟