زبان:

چينی شيانگ

[hsn]

بازگشت به چينی شيانگ

دسته بندی: 粵語文字(簡體)

تصديق 粵語文字(簡體) تلفظ ها