زبان:

چينی شيانگ

[hsn]

بازگشت به چينی شيانگ

دسته‌بندی: 粵語文字(簡體)

تصديق 粵語文字(簡體) تلفظ ها

  • 搣 تلفظ
  • 嗍 تلفظ
  • 嬲 تلفظ
  • 冇 تلفظ
  • 晏 تلفظ