زبان:

چينی شيانگ

[hsn]

بازگشت به چينی شيانگ

دسته بندی: 湘语

تصديق 湘语 تلفظ ها