زبان:

سوربيايی بالا

[hsb]

بازگشت به سوربيايی بالا

دسته‌بندی: főnév

تصديق főnév تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟