زبان:

کرواتی

[hr]

بازگشت به کرواتی

دسته‌بندی: Number

تصديق Number تلفظ ها

 • trideset i pet تلفظ trideset i pet
 • 71 تلفظ 71
 • 18 تلفظ 18
 • 51 تلفظ 51
 • 31 تلفظ 31
 • 72 تلفظ 72
 • 52 تلفظ 52
 • 32 تلفظ 32
 • 20 تلفظ 20
 • 6 تلفظ 6
 • 4 تلفظ 4
 • 81 تلفظ 81
 • 21 تلفظ 21
 • 61 تلفظ 61
 • 41 تلفظ 41
 • 82 تلفظ 82
 • 22 تلفظ 22
 • 62 تلفظ 62
 • 42 تلفظ 42
 • 9 تلفظ 9
 • 23 تلفظ 23
 • 7 تلفظ 7
 • deka تلفظ deka
 • one تلفظ one
 • 11 تلفظ 11
 • 111 تلفظ 111
 • 10000 تلفظ 10000
 • 10 تلفظ 10
 • tri تلفظ tri
 • 3 تلفظ 3