زبان:

کرواتی

[hr]

بازگشت به کرواتی

دسته بندی: flicknamn

تصديق flicknamn تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟