زبان:

کرواتی

[hr]

بازگشت به کرواتی

دسته بندی: elements

تصديق elements تلفظ ها