زبان:

کرواتی

[hr]

بازگشت به کرواتی

دسته‌بندی: animals in Bosnian

تصديق animals in Bosnian تلفظ ها