زبان:

هندی

[hi]

بازگشت به هندی

دسته بندی: verb

تصديق verb تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟