زبان:

عبری

[he]

بازگشت به عبری

دسته‌بندی: shapes

تصديق shapes تلفظ ها