زبان:

عبری

[he]

بازگشت به عبری

دسته‌بندی: noun

تصديق noun تلفظ ها