زبان:

عبری

[he]

بازگشت به عبری

دسته‌بندی: body parts

تصديق body parts تلفظ ها