زبان:

عبری

[he]

بازگشت به عبری

دسته‌بندی: יישובים

تصديق יישובים تلفظ ها