زبان:

عبری

[he]

بازگشت به عبری

دسته‌بندی: הווה רבים

تصديق הווה רבים تلفظ ها