زبان:

عبری

[he]

بازگشت به عبری

دسته‌بندی: בית

تصديق בית تلفظ ها