زبان:

هاواييايی

[haw]

بازگشت به هاواييايی

دسته‌بندی: names

تصديق names تلفظ ها