زبان:

هاكا

[hak]

بازگشت به هاكا

دسته بندی: metals

تصديق metals تلفظ ها