زبان:

هاكا

[hak]

بازگشت به هاكا

دسته بندی: metals

تصديق metals تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟