زبان:

هاكا

[hak]

بازگشت به هاكا

دسته‌بندی: 粵語文字

تصديق 粵語文字 تلفظ ها

 • 佢 تلفظ
 • 靚 تلفظ
 • 琼 تلفظ
 • 腻 تلفظ
 • 系 تلفظ
 • 吟 تلفظ
 • 伏 تلفظ
 • 漚 تلفظ
 • 仔 تلفظ
 • 瓊 تلفظ
 • 蛤 تلفظ
 • 晏 تلفظ
 • 抵 تلفظ
 • 捋 تلفظ
 • 恨 تلفظ
 • 侵 تلفظ
 • 閂 تلفظ
 • 重 تلفظ
 • 捽 تلفظ
 • 文 تلفظ
 • 僆 تلفظ
 • 定 تلفظ
 • 韧 تلفظ
 • 喊 تلفظ
 • 點 تلفظ
 • 地 تلفظ
 • 嗲 تلفظ
 • 大 تلفظ
 • 撩 تلفظ
 • 暢 تلفظ
 • 嬲 تلفظ
 • 戇 تلفظ
 • 燂 تلفظ
 • 啄 تلفظ
 • 搽 تلفظ