زبان:

مانكس

[gv]

بازگشت به مانكس

دسته‌بندی: kemi

تصديق kemi تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟