زبان:

گجراتی

[gu]

بازگشت به گجراتی

دسته بندی: nombre de persona

تصديق nombre de persona تلفظ ها