زبان:

گوارانی

[gn]

بازگشت به گوارانی

دسته‌بندی: noun plural

تصديق noun plural تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟