زبان:

گوارانی

[gn]

بازگشت به گوارانی

دسته‌بندی: frases útiles

تصديق frases útiles تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟