زبان:

گالیسی

[gl]

بازگشت به گالیسی

دسته‌بندی: nome proprio di persona

تصديق nome proprio di persona تلفظ ها