زبان:

ایرلندی

[ga]

بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: question

تصديق question تلفظ ها