زبان:

ایرلندی

[ga]

بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: Old Irish

تصديق Old Irish تلفظ ها