زبان:

ایرلندی

[ga]

بازگشت به ایرلندی

دسته‌بندی: Number

تصديق Number تلفظ ها