زبان:

ایرلندی

[ga]

بازگشت به ایرلندی

دسته‌بندی: Number

تصديق Number تلفظ ها

  • 1984 تلفظ 1984
  • 1985 تلفظ 1985
  • cent تلفظ cent
  • um تلفظ um
  • 100 تلفظ 100
  • céad تلفظ céad
  • rua تلفظ rua
  • anam تلفظ anam