زبان:

ایرلندی

[ga]

بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: Number

تصديق Number تلفظ ها