زبان:

ایرلندی

[ga]

بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: history

تصديق history تلفظ ها