زبان:

فریزی غربی

[fy]

بازگشت به فریزی غربی

دسته بندی: seasons

تصديق seasons تلفظ ها