زبان:

فرانسوی

[fr]

بازگشت به فرانسوی

دسته بندی: history

تصديق history تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟