زبان:

فاروئی

[fo]

بازگشت به فاروئی

دسته بندی: sostantivo

تصديق sostantivo تلفظ ها