زبان:

فاروئی

[fo]

بازگشت به فاروئی

دسته‌بندی: sostantivo

تصديق sostantivo تلفظ ها