زبان:

فاروئی

[fo]

بازگشت به فاروئی

دسته‌بندی: planets

تصديق planets تلفظ ها