زبان:

فاروئی

[fo]

بازگشت به فاروئی

دسته‌بندی: Number

تصديق Number تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟