زبان:

فاروئی

[fo]

بازگشت به فاروئی

دسته بندی: nome proprio di persona

تصديق nome proprio di persona تلفظ ها