زبان:

فاروئی

[fo]

بازگشت به فاروئی

دسته‌بندی: Faroe Islands

تصديق Faroe Islands تلفظ ها