زبان:

فنلاندی

[fi]

بازگشت به فنلاندی

دسته بندی: det svenska alfabetet

تصديق det svenska alfabetet تلفظ ها