زبان:

فارسی

[fa]

بازگشت به فارسی

دسته‌بندی: socio-political terms

تصديق socio-political terms تلفظ ها