زبان:

فارسی

[fa]

بازگشت به فارسی

دسته‌بندی: noun

تصديق noun تلفظ ها