زبان:

اسپانیایی

[es]

بازگشت به اسپانیایی

دسته بندی: ciencia

تصديق ciencia تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟