زبان:

اسپرانتو

[eo]

بازگشت به اسپرانتو

دسته‌بندی: sostantivo

تصديق sostantivo تلفظ ها