زبان:

اسپرانتو

[eo]

بازگشت به اسپرانتو

دسته‌بندی: linguistics

تصديق linguistics تلفظ ها