زبان:

اسپرانتو

[eo]

بازگشت به اسپرانتو

دسته‌بندی: Animal

تصديق Animal تلفظ ها