زبان:

انگلیسی

[en]

بازگشت به انگلیسی

دسته بندی: slang

تصديق slang تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟