زبان:

یونانی

[el]

بازگشت به یونانی

دسته بندی: religion

تصديق religion تلفظ ها