زبان:

یونانی

[el]

بازگشت به یونانی

دسته بندی: Greece

تصديق Greece تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟