زبان:

ديوهی

[dv]

بازگشت به ديوهی

دسته‌بندی: colors

تصديق colors تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟